Korea Töölispartei 8.kongressi materjale

Põhja-Koread valitseva Töölispartei 8.kongress on läbi. Kui viis aastat tagasi ilmusid kohalikus ajalehes igapäevaselt hiidpikad ülevaated kõneldust, siis seekord jõudis avalikkuse ette väga loosunglik lühiinfo. Viisaastakuplaane pole detailselt avaldatud kunagi.

MAJANDUSELUS, kui enim kajastust leidnud valdkonnas arvati nii:

- Eelmine viisaastak läks läks aia taha – süüdi sanktsioonid (sh.Hanoi kohtumise luhtumisest saavutamata jäänud leevendused) ja covid. Olukord riigis on 20 viimase aasta kiduraim.
- Vajalik on kodumaise rasketööstuse, väetiste ja ehitusematerjalide tootmise eelisarendamine. Kergetööstuses ja toiduainetööstuses võib protsessi lugeda suhteliselt edukaks. Juche printsiip kõlas ka sõnakõlksuks, kuid tegeliku isehakkamasaamisega pole PK kunagi tegelenud ning ei kavatse ka tulevikus. Juchest on saanud ammu vaid sõna.
- Vajalik sõltuvuse vähendamine väliskaubandusest. Kui 2007.aastal oli Hiina osakaal 70% kandis, siis nüüd ligi 97%.
- Pealinna rajatakse järgmiseks kongressiks 50 tuhat ja taifuuniohtlikesse piirkondadesse 25 tuhat uut elamut. Silpigi ei kõneldud poolelioleva Pyongyangi keskhaigla ning Wonsani turismiarenduse teemadel.
- (Jae)kaubanduse ja logistika sektorile seati suurema riikliku kontrolli vajaduse eesmärk. Selgelt on eraettevõtjad vähendanud riigi rolli olulistes ahelates ning muutunud kaubad tarbijate või tootjate jaoks kalliks.
- Kongressi materjalides pole ridagi põllumajandusele seatud mõõdetavatest eesmärkidest. Võimalik, et sektori arengut ei torgita ning süvenev tsentraliseerimine põllumajandust eriti ei puuduta.

VÄLISSUHTLUS

- USA on suurim vaenlane, sõltumata, kes istub Valges Majas
- Lõuna-Koreaga saab suhelda vaid juhul, kui roosale lögale taustaks vähendatakse hüppeliselt panustamist võidurelvastumisesse ning lõpevad ühisõppused USAga. President Moon on teinud hulgaliselt pehmemaid algatusi (piiranud provokatsioonide võimalusi segaste seadustega, pakkunud koostööd meditsiini- ja turismivallas), kuid uuendab järgmise 5 aasta jooksul Lõuna-Korea arsenali 90 miljardi dollari ulatuses. President Mooni ühepoolne armastus jäi endiselt vastuseta.
- Oluliselt on vajalik edendada välissuhtlust. Ei nimetatud, aga mainitud sõnavara lubas aimata vajadust olla enam kontaktis Hiina, Venemaa, Kuuba ja Vietnamiga. 

MILITAARSEKTOR

- Kaitseprogrammides tulevad arvestatavad investeeringud just tuuma- ja raketiprogrammidesse. Loetletud uuendatav arsenal peegeldas üsna sümmeetriliselt Lõuna-Korea arendusi (uued tuumavõimekusega allveelaevad, mehitamata luurelennukid ja luuresatelliidi orbiidile saatmine). Lisaks asuti tegutsema hüpersooniliste relvade arendamisega, plaanitakse lendama saada tahkel kütusel ICBM ning suurendatakse selle lennukaugust 15000km-ni. Lõhkepeade kohaletoimetamise täpsus peab paranema. PS. Minu teada pole PK-l seni tehnoloogiat ja kogemusi ICBM-i atmosfääri tagasitoomiseks….

MUUD TÄHELEPANEKUD

- Kim Jong-un kuulutati Töölisparte peasekretäriks. Kõrgemat ametikohta riigis pole.
- Kim Yo-jong ei mahtunud enam poliitbüroosse, isegi mitte kandidaatliikmena. See ei kaota tema mõjuvõimu siiski kuhugi.
- 39st presiidiumi liikmest olid 29 uued. Sõjaväeväelaste osakaal kukkus ligi kaks korda.
- Kim Jong-un rõhutas korduvalt Partei ühtsust ja distsipliini. Loe: toetagem veel teadmata aastaid meie viljatuid pingutusi elujärje parandamisel ning parteiliikmete igasugust individualismi ja liinist kõrvalekaldumist karistatakse.
- Taustal teadmine, et uus ettevõtlusseadus tsentraliseerib Partei alluvusse riigis iga viimase kui turumüüja. Erand tundub olevat tehtud põllumajandussektori ettevõtetele.

Meenutagem, et tegemist on riigiga, kelle majandus on umbes sama suur kui Eestil. Elanikke 25+ miljonit.

No comments:

Post a Comment